احداث سیستم کلان داده ملی یکپارچه چین
2023/06/01 10:27:39

چین در فوریه 2022 کار روی پروژه ساخت یک سیستم کلان داده ملی یکپارچه را آغاز کرد که شامل ایجاد هشت مرکز محاسباتی ملی و 10 خوشه مرکز داده ملی است.

استان گویی جوئو در جنوب غربی چین یکی از هشت هاب این پروژه است و ساخت بسیاری از پروژه های مرکز داده آن با قدرت در حال انجام است.

  • 2023/06/01 10:27:39
  • GMT+08:00
  • /