استفاده بیش از ۳۷ درصد کاربران همراه چین از ۵ جی
2023/05/30 10:05:33

 پایان ماه آوریل امسال 634 میلیون کاربر تلفن همراه در چین از 5  جی استفاده می‌کرده‌اند که 37.1 درصد از کل کاربران تلفن همراه در چین را تشکیل می‌دهد و نسبت به دسامبر 2022  دقیقا 73.08 میلیون کاربر افزایش یافته است. طبق داده‌های رسمی تا پایان آوریل 2.733 میلیون دکل دریافت 5جی در چین نصب شده است.  

  • 2023/05/30 10:05:33
  • GMT+08:00
  • /