بهبود محیط زیست چین در سال 2022
2023/05/30 14:56:18

 یک مقام وزارت اکولوژی و محیط زیست چین روز گذشته تصریح کرد که کیفیت اکولوژیکی و زیست محیطی چین روند بهبود را در سال 2022 حفظ کرد و اهداف سالانه با موفقیت به دست آمد.

جیانگ هوهوا، یکی از مقامات وزارت اکولوژی و محیط زیست چین در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد که سال گذشته میلادی کیفیت هوا و سلامت آب های سطحی چین به ترتیب ثابت و رو به بهبود بود.

همچنین بر اساس گزارشی که به تازگی توسط این وزارتخانه منتشر شد، کیفیت آب دریا در قلمرو چین، کیفیت خاک، آلودگی صوتی در شهرها و شرایط اکولوژیکی در سال 2022 ثابت بوده است.

در همین دوره، کیفیت آب دریا به طور کلی بهبود یافته است، به طوری که مساحت مناطق با کیفیت نسبتا خوب به 81.9 درصد از کل مساحت رسیده است که 0.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

جیانگ با اشاره به وظیفه دشوار حفاظت از محیط زیست در چین، گفت که باید تلاش های بیشتری برای تشدید نبرد با آلودگی و شتاب بیشتر روند بهبود کیفیت محیط زیست صورت گیرد.

  • 2023/05/30 14:56:18
  • GMT+08:00
  • /