فضاپیمای شن جوئو 16 در ایستگاه فضایی چین پهلو گرفت
2023/05/30 17:12:05

فضاپیمای سرنشیندار «شن جوئو 16» که ساعاتی پیش از مرکز پرتاب ماهواره «جیو چوان» به فضا پرتاب شده بود، پس از 6.5 ساعت پرواز در ساعت 16 و 29 دقیقه امروز (سه شنبه) به وقت پکن در ایستگاه فضایی چین پهلو گرفت.

فضاپیمای سرنشیندار«شن جوئو-16» ساعت 9 و 31 دقیقه سه شنبه به وقت پکن با موشک CZ-2F Y16 از مرکز پرتاب ماهواره «جیو چوان» واقع در شمال غربی چین به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار پیشفرض قرار گرفت.

سرنشینان فضاپیمای «شن جوئو-16» جایگزین فضانوردان فضاپیمای «شن جوئو-15» می شوند که دوره ماموریت آنها رو به پایان یافتن است اما این دو گروه در دوره انتقال، مشترکا به مدتی در ایستگاه فضایی در کنار هم به سر خواهند برد.

شن جوئو 16 نخستین فضاپیمای سرنشیندار چینی است که پس از تکمیل ساخت ایستگاه فضایی چین به فضا پرتاب شده است. اکنون ایستگاه فضایی نیز در مدار مورد نظر برای اتصال با فضاپیمای «شن جوئو-16» قرار گرفته و شرایط آن برای اتصال با فضاپیما عادی گزارش شده است.

  • 2023/05/30 17:12:05
  • GMT+08:00
  • /