کتاب شی جین پینگ درباره نوآوری های علمی-فناوری و خوداتکایی چین منتشر شد
2023/05/29 15:10:20

 

مجموعه ای از گفتارهای شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد ایجاد خوداتکایی و قدرت در علم و فناوری توسط انتشارات ادبیات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منتشر شده است.

این کتاب که توسط مؤسسه تاریخ و ادبیات  کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گردآوری شده، حاوی 50 گفتار مرتبط از شی است که برخی از آنها برای اولین بار منتشر می شوند.

گفتمان‌ها به طور سیستماتیک اهداف استراتژیک، وظایف کلیدی، اقدامات عمده و الزامات اساسی برای ارتقای نوآوری‌های فناوری-علمی چین را تشریح کرده  که برای تبدیل چین به یک مرکز ثقل علمی-فناوری  و تقویت سطح بالای خوداتکایی و قدرت در علم و فناوری و ارتقای توسعه کیفی اهمیت زیادی دارد.

از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با محوریت فیق شی جین پینگ  اهمیت زیادی به نوآوری های علمی داده است که منجر به دستاوردهای تاریخی و تغییرات در تعهدات علمی و فناوری چین شده است.

این کتاب هم اکنون در سراسر چین موجود است.

  • 2023/05/29 15:10:20
  • GMT+08:00
  • /