شکوفه های همکاری های کشاورزی در مسیر "کمربند و جاده"
2023/05/26 09:53:54

منطقه «یانگ لینگ» از شهر شیان یانگ استان شاآن شی در شمال غربی چین اولین منطقه نمایشی صنعت کشاورزی با فناوری پیشرفته در چین است. با پیشرفت ساخت و ساز "کمربند و جاده"، یانگ لینگ با امتیازات فناوری خود به یک سکوی همکاری بین المللی کشاورزی مهم تبدیل شده است.

در کارگاه های پارک نمایشی کشاورزی هوشمند یانگ لینگ، ردیف های کاهوی سبز زیر نورهای روشن دیده می شود. بر خلاف سبزی های مزرعه، سبزیجات اینجا در خاک رشد نمی کنند بلکه در آب ریشه داده و با کنترل رایانه آبیاری می شوند. اینجا می توان در طول سال 15 بار محصول تولید کرد و به هدف مدیریت بدون انسان بین"دانه و سبزی" دست یافت.

همین فناوری های جدید کشاورزی اکنون به بیشتر کشورها و مناطق حاشیه کمربند و جاده نیز معرفی شده است. تا سال 2019، منطقه نمایشی صنعت کشاورزی یانگ لینگ با بیش از 60 کشور جهان روابط همکاری کشاورزی مدرن را برقرار کرده است که شامل بیش از 50 کشور در مسیر"کمربند و جاده" هستند. همکاری های آنها به ابعاد صرفه جویی در مصرف آب، آبیاری، کاشت گل و درخت، بهسازی چمن و موارد دیگر گسترش یافته و در عین حال تعداد زیادی از کارشناسان کشاورزی، دانش پژوهان و دانشجویان از کشورهای حاشیه «کمربند و جاده» برای مطالعه و بازدید به یانگ لینگ چین سفر کرده اند.


 

  • 2023/05/26 09:53:54
  • GMT+08:00
  • /