کشف مجسمه ابوالهول در مصر
2023/05/26 10:23:36

باستان شناسان در مصر مجسمه ابوالهول "با صورت خندان و دو فرورفتگی" را در نزدیکی معبد حاثور، یکی از بهترین مکان های باستانی این کشور، کشف کردند. مصنوع سنگ آهکی که تصور می‌شود نمادی از یک امپراتور روم باستان است، در داخل یک مقبره دو طبقه در نزدیکی معبد در جنوب مصر پیدا شد.


  • 2023/05/26 10:23:36
  • GMT+08:00
  • /