پیام تبریک شی جین پینگ به انجمن جونگ گوانگ چون سال 2023
2023/05/26 11:21:00

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز پنجشنبه 25 مه پیام تبریک خود را به انجمن جونگ گوانگ چون سال 2023 ارسال کرد.

شی جین پینگ در این پیام خاطرنشان کرد که در حال حاضر، دوره جدیدی از انقلاب علمی و فناوری و تحول صنعتی در حال رخ دادن است و انسان‌ها برای حل مشکلات توسعه مشترک بیش از هر زمان دیگری به همکاری بین‌المللی، درهای باز و اشتراک گذاری نیاز دارند. چین قاطعانه راهبرد درهای باز با منافع متقابل و نتایج برد-برد را دنبال کرده و مایل است به اتفاق همه کشورهای جهان، برای ارتقای نوآوری علمی و فناوری و ترویج علم و فناوری به نفع مردم همه کشورها همکاری کند.

رئیس جمهور چین تاکید کرد که پکن باید با بهره گرفتن از برتری خود در زمینه آموزش، علم و فناوری و پرورش استعدادها، به طور مشترک به نوآوری علمی و فناوری و نوآوری سیستم یاری کرده، به ترویج اصلاحات جونگ گوانگ چون به عنوان یک آزمایش و ابتدا ادامه داده، ساخت و ساز پارک علمی و فناوری پیشرو در جهان را تسریع بخشیده و برای قرار گرفتن در خط مقدم نوآوری‌های فناوری و صنعت پیشرفته جهان تلاش کند.

انجمن جونگ گوانگ چون سال 2023 روز پنجشنبه 25 مه با موضوع اصلی"همکاری باز و آینده مشترک" در پکن گشایش یافت.

  • 2023/05/26 11:21:00
  • GMT+08:00
  • /