گشایش مجمع جونگ گوان تسون 2023 در پکن
2023/05/26 10:46:42

 مجمع جونگ گوان تسون 2023 با موضوع سالانه "همکاری باز و بهره برداری مشترک از آینده مشترک" در پکن گشایش یافت.  مهمانانی از بیش از 80 کشور و منطقه در این مجمع شرکت می کنند.

جونگ گوان تسون به عنوان اولین منطقه توسعه صنعتی با فناوری پیشرفته در سطح دولتی چین، به پرچمدار توسعه نوآورانه چین تبدیل شده است.  این مجمع از زمان آغاز به کار در سال 2007، تا کنون  با موفقیت 13 دوره برگزار شده و پنجره ای رو به مشارکت فعال چین در تجربیات نوآوری فنی جهان و مدیریت علمی و فناوری جهانی  به شمار می رود که برای پیشبرد ساخت مرکز نوآوری فنی و علمی بین المللی پکن، هدایت و حمایت از توسعه با کیفیت بالا و تعمیق همکاری‌های باز در زمینه های علمی و فنی  سهمی مهم داشته است.

  • 2023/05/26 10:46:42
  • GMT+08:00
  • /