کمک بازوی بیونیک هوشمند به معلولان
2023/05/25 09:39:31

ژانگ چاوفان، که زمانی با مشکل مادرزادی در دست چپ خود، دست و پنجه نرم می کرد، اکنون می تواند کارهایی مانند گرفتن قلم و کشیدن را با استفاده از بازوی بیونیک هوشمند چین انجام دهد.

بازوهای رباتیک ارزان قیمت اکنون به گروه های مختلف از ورزشکاران گرفته تا دانش آموزان جوان کمک کرده و آن ها را به سوی زندگی جدید با فناوری مدرن راهنمایی می کند.

  • 2023/05/25 09:39:31
  • GMT+08:00
  • /