فلسفه شائو لین
2023/05/25 11:06:04

وقتی که صحبت از کشور چین می شود، بعضی ها به یاد فیلم های رزمی می‌افتند و در این فیلم های رزمی، معمولا به مکانی با نام معبد شائو لین اشاره می شود.

شائو لین به خاطر کونگ فو شهرت جهانی دارد، این معبد اسرار آمیز در مرکز چین واقع شده و نام آن نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. بسیاری از مردم کنجکاو هستند که بدانند در معبد شائو لین چه می‌گذرد و راهبان ساکن آن چگونه زندگی می کنند؟

برای یافتن پاسخ این پرسش ها در مستند «پشت دیوار چین» با حسین خلیفی همراه می شویم و به معبد شائو لین سفر می‌کنیم. همراه ما باشید!

  • 2023/05/25 11:06:04
  • GMT+08:00
  • /