ساخت ریزربات داروبر چینی
2023/05/24 10:43:32

دانشمندان چینی موفق به ساخت یک ریزربات شناور چینی با پنجه ها و پوشش کامل شده اند که شبیه به غشاء سلولی گلبول های قرمز خون است و می تواند ارسال هدفمند دارو به نقاط مختلف رگ های خونی را بهبود ببخشد. این ربات مغناطیسی قطری به اندازه بیست میکرون دارد و  چنگال های آن با الهام از یک گونه بی مهره به نام تاردیگراد ساخته شده است.

  • 2023/05/24 10:43:32
  • GMT+08:00
  • /