پیام تبریک شی جین پینگ به مجمع توسعه تبت چین 2023
2023/05/23 16:21:57

روز سه شنبه 23 مه شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین پیام تبریک خود را به مجمع توسعه تبت چین 2023 ارسال کرد.

شی جین پینگ در پیام خود آورد: رفاه مردم بزرگترین حق بشر است و توسعه، کلید تحقق رفاه و سعادت مردم است. پس از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، با پشتیبانی دولت مرکزی و مردم سراسر کشور، کادرها و مردم اقوام مختلف تبت، با سختکوشی و تلاشهای سرسختانه، تبت را از فقر مطلق که هزاران سال گریبانگیر مردم این منطقه بود، رها ساختند و به اتفاق سراسر کشور چین جامعه نسبتا مرفه ایجاد و فضایی پویا، پر جنب و جوش و پررونق نمایان شد.

وی تاکید کرد: در راه جدید پیشبرد مدرنیزاسیون به سبک چینی، امیدوارم تبت به طور کامل، صحیح و جامع ایده توسعه جدید را رعایت کند و با تسریع ترویج توسعه با کیفیت، برای ساخت تبت جدید سوسیالیستی همراه با همبستگی، شکوفایی، تمدن، هماهنگی و زیبایی تلاش شود تا مردم زندگی مرفه تر، سعادتمندانه تر و زیباتر داشته باشند.

مجمع توسعه تبت چین 2023 به ریاست مشترک دفتر مطبوعاتی شورای دولتی و دولت منطقه خودمختار تبت با موضوع عمده "عصر جدید، تبت جدید و مرحله جدید-فصل جدید توسعه با کیفیت و تضمین حقوق بشر تبت" 23 مه در پکن گشایش یافت. 

  • 2023/05/23 16:21:57
  • GMT+08:00
  • /