نماینده چین: جوسازی در مورد تایوان خریداری ندارد
2023/05/22 17:04:30

روز دوشنبه 22 مه، کنفرانس جهانی بهداشت تصمیم گرفت قرار دادن طرح پیشنهادی درباره دعوت از تایوان به عنوان ناظر برای حضور در کنفرانس جهانی بهداشت در دستور کار این کنفرانس را رد کند.

چن شو، سفیر چین در مقر سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی در ژنو در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین خاطر نشان کرد که کنفرانس جهانی بهداشت هفت سال متوالی است که طرح پیشنهادی مربوط به تایوان را رد می کند و این اقدام کاملا ثابت کرده است که اصل چین واحد مورد حمایت عمومی جامعه جهانی قرار گرفته و یک روند حتمی و خواست مردم است و همچنین باردیگر ثابت کرده است که جوسازی مسائل مربوط به تایوان در کنفرانس جهانی بهداشت راه به جایی نخواهد برد و  خریداری ندارد.

  • 2023/05/22 17:04:30
  • GMT+08:00
  • /