تحقیق اتوبوس با سرعت هزار کیلومتر در ساعت در چین
2023/05/21 10:19:59

شهر هاربین در شمال شرقی چین در حال برنامه ریزی برای ساخت اولین خط آزمایشی گردشگری اتوبوس‌های مَگْلِو فوق سریع در جهان است که در یک لوله با خلاء پایین حرکت می‌کند و سرعتش به هزار کیلومتر در ساعت می رسد. پیش‌بینی می‌شود تا 70 درصد میزان انرژی ناشی از مقاومت هوا را کاهش دهد. این پروژه می‌تواند روح تازه به این شهر صنعتی قدیمی بدهد.

  • 2023/05/21 10:19:59
  • GMT+08:00
  • /