رضا سهرابی: بعد از نشست سران چین و آسیای مرکزی، منتظر جهشی در پروژه کمربند راه باشید
2023/05/20 21:20:08

رضا سهرابی، کارشناس حوزه چین و آسیای مرکزی ایران در ارتباط با اهمیت نشست آتی سران چین و کشورهای آسیای مرکزی و نقش این اجلاس بر منطقه گفت: به عقیده من این اجلاس فارغ از آن که چه اهداف و برنامه هایی را دنبال می کند به نوعی نمایش اتحاد چین و کشور های آسیای مرکزی است. از این منظر نقش تبلیغاتی این اجلاس برجسته است. تاثیر رسانه ای این نشست بر هژمون منطقه ای چین، قطعا از دستآورد های عملی آن بیشتر خواهد بود.

سهرابی ادامه داد: با برگزاری این اجلاس بار دیگر چین تلاش های دیپلماتیک موفق خود را به رخ جهان کشیده است به همین دلیل می بینیم این نشست هم مثل بسیاری از حرکت های موفق چین در بایکوت خبری غرب قرار می گیرد.

سهرابی با اشاره به نقش چین در اقتصاد منطقه گفت: با توجه به وزن بالای اقتصادی چین در منطقه این اجلاس از منظر یک نشست در سطح شرکای اقتصادی قابل تحلیل است. چین قوی ترین شریک اقتصادی کشور های آسیای مرکزی است. از طرفی سطح اجلاس بالا است و رد سطح سران کشور ها برگزار شده است. قطعا این نشست دستاورد های اقتصادی مهمی خواهد داشت.

سهرابی حرکت توسعه اقتصادی منطقه را به چین وابسته می داند، وی در این رابطه تشریح کرد: کمربند و جاده طرح عظیمی عمده کشور های منطقه را درگیر می کند. اجرای آن به همکاری های دو جانبه و سه جانبه نیاز دارد. دولت چین عملگرا است و در راستای پیشبرد این پروژه تنها به انعقاد تفاهم نامه اکتفا نخواهد کرد. بخش اعظمی از قراردادهایی که در این نشست امضا می شود به طور مستقیم و غیر مستقیم با پروژه عظیم کمربند و جاده ارتباط پیدا می کند و پس از این اجلاس می توان جهشی را در اجرای پروژه های مربوط به طرح کمربند راه پیش بینی کرد.

سهرابی گفت: قدرت سیاسی چین به دنبال قدرت اقتصادی این کشور ظهور کرده است. نگاه چین در برقراری روابط و توسعه روابط صرفا نگاهی اقتصادی است. چین برای اجرای طرح ها و برنامه های تدوین شده اش به منابع پایدار انرژی نیاز دارد. این اجلاس از منظر توسعه و تحکیم روابط اقتصادی که تضمین کننده روند رشد اقتصادی چین است برای این کشور اهمیت دارد.

وی در پایان گفت: در بین کشور های حاضر در این نشست، ترکمنستان و قزاقستان تامین کنندگان گاز و نفت چین هستند. این دو کشور بخش مهمی از پروژه کمربند و جاده هستند، زیرا با دسترسی به دریای خزر در هر دو بخش راه های خشکی و آبی این پروژه تعریف شده اند. حضور سران این دو کشور در این اجلاس نشان دهنده این نکته مهم است که شرکای چین هم از قبال حرکت در این مسیر دیپلملتیک، راه های کسب منافع بیشتر برای کشور های خود را جست و جو می کنند.

مطالب نوشته شده در این مقاله برگرفته از نظرات شخصی نویسنده است و موضع رسمی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین را منعکس نمی‌کند.

  • 2023/05/20 21:20:08
  • GMT+08:00
  • /