نوع جدید قطار هوشمند
2023/05/19 09:24:12

نوع جدید قطار هوشمند بین شهری چین با نام سینوا 2.0در ایالت چین در چینگ دائو رونمایی شد. به‌عنوان جدیدترین نسخه قطار سینوا، از فناوری کمک رانندگی هوشمند استفاده می‌کند که مجهز به پایانه تلفن همراه است و تجربه مسافران را با فناوری پیشرفته مانند شبکه 5 جی افزایش می دهد.

  • 2023/05/19 09:24:12
  • GMT+08:00
  • /