چهار پیشنهاد شی جین پینگ در نوع آسیای مرکزی
2023/05/19 11:24:36

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین صبح روز جمعه 19 مه، ریاست اجلاس سران چین- آسیای مرکزی را در مرکز کنفرانس بین المللی در شهر شی‌آن استان شاآنشی بر عهده گرفت. وی در سخنرانی اصلی خود، "چهار پیشنهاد" در مورد نوع آسیای مرکزی مطرح کرد. 

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که در حال حاضر، تغییرات یک قرن در حال شتاب گرفتن است و تغییرات جهان، زمان و تاریخ به شکلی بی سابقه رخ می دهد. جهان به یک آسیای مرکزی با ثبات، مرفه، هماهنگ و متصل نیاز دارد. حق حاکمیت، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی باید حفظ شود، مسیر توسعه که به طور مستقل توسط مردم آسیای مرکزی انتخاب شده است باید مورد احترام قرار گیرد و تلاش های منطقه آسیای مرکزی برای تحقق صلح، هماهنگی و آرامش باید مورد پشتیبانی قرار گیرد. هیچ کس حق ایجاد اختلاف و تقابل در آسیای مرکزی ندارد، چه رسد به این که از آن منافع سیاسی خود را طلب کند.

  • 2023/05/19 11:24:36
  • GMT+08:00
  • /