درخواست معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها برای آتش‌بس و توقف بحران اوکراین
2023/05/19 16:33:51

گنگ شوانگ، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد هجدهم مه گفت که هیچ راه حل نظامی برای بحران اوکراین وجود ندارد. گفتگو و مذاکره راه اساسی برای احیای صلح است. در شرایط کنونی، همه طرف‌ها باید در نهایت صمیمیت و شدیدترین احساس فوریت، یک راه‌حل سیاسی را ترویج کرده و فضایی برای بازگشت طرف‌های درگیر به مذاکرات و شرایطی برای آتش‌بس و توقف جنگ ایجاد کنند.

گنگ شوانگ در بررسی موضوع ارائه تسلیحات به اوکراین در شورای امنیت گفت: ارائه مداوم تسلیحات به میدان نبرد منجر به تشدید جنگ و تلفات بیشتر غیرنظامیان و آوارگی و بدتر شدن محیط مذاکرات صلح و کاهش امید به آتش بس و توقف جنگ خواهد شد. پرتاب مداوم تسلیحات در میدان نبرد، نیز باعث خطر بزرگ برای گسترش سلاح‌ها خواهد شد. در صورتی که این سلاح ها و مهمات به دست تروریست ها یا گروه های مسلح بیفتد، احتمالاً منجر به آشفتگی جدید در مقیاس وسیع تر و از دست رفتن افراد بی گناه بیشتر خواهد شد. پرتاب مداوم تسلیحات در میدان نبرد چالش های جدی برای بازسازی پس از جنگ به همراه خواهد داشت. تجربیات دردناک در افغانستان، عراق، سومالی و دیگر مکان ها بارها به جامعه بین‌المللی هشدار داده است که سلاح و مواد منفجره به جا مانده از جنگ‌ها خطرات امنیتی ایجاد می‌کند و بار اضافی بر بازسازی پس از جنگ می‌افزاید.

وی تاکید کرد که چین همواره در کنار صلح و گفتگو در مورد مسئله اوکراین ایستاده است و همیشه فعالانه صلح و گفتگو را ترویج می کند. چین نه سازنده و نه طرف درگیر در بحران اوکراین است و نه به هیچ یک از طرفین بحران اوکراین سلاح ارائه کرده است. دولت چین اخیراً لی هوی، نماینده ویژه در امور اوراسیا را برای بازدید از اوکراین، لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه اعزام کرد تا با همه طرف‌ها در مورد راه‌حل سیاسی بحران ارتباط برقرار کند. چین همچنین از سفرهای برنامه ریزی شده سران شش کشور آفریقایی به روسیه و اوکراین برای ترویج آتش بس و توقف جنگ استقبال می کند. چین از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا حداکثر اجماع برای حل بحران اوکراین به دست آید، با بیشترین انسجام در تشریک مساعی به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح، مشترکاً نقش سازنده‌ای در پیشبرد هر چه سریع تر حل و فصل سیاسی بحران اوکراین داشته باشد.

  • 2023/05/19 16:33:51
  • GMT+08:00
  • /