اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درباره ترویج آزمایشی تجربیات چین در زمینه فقرزدایی در ازبکستان
2023/05/17 10:14:57

وانگ ون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه 16 مه در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی مربوط به تصمیم ازبکستان برای ترویج تجریبات فقرزدایی چین در استان های مختلف سراسر کشور گفت: این تصمیم نشانگر اهمیت بسیار ازبکستان به تجربیات فقرزدایی چین است و این نیز رویه واضح اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چین در عصر جدید در آسیای مرکزی به شمار می آید.

وانگ ون بین گفت که در سال های اخیر، تحت پشتیبانی و کمک مستقیم سران دو کشور، همکاری های کاهش فقر بین چین و ازبکستان چشمگیر بوده و نتایج مثبت زیادی به دست آورده که به نقطه برجسته ای از همکاری همه جانبه دو کشور تبدیل شده است. 

وانگ گفت: دو روز بعد، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان همزمان با شرکت در اجلاس سران چین- آسیای مرکزی، دیدار رسمی از چین خواهد داشت.

وانگ ون بین گفت که دستاوردهای فقرزدایی چین متعلق به چین و جهان است و راه حل چین برای ارتقای توسعه کاهش فقر بین المللی ارائه و قدرت چین برای ترویج ساخت جامعه ای با سرنوشت مشترک برای بشر تقدیم شده است.

  • 2023/05/17 10:14:57
  • GMT+08:00
  • /