هشتمین عجایب جهان
2023/05/17 09:52:14

به عنوان هشتمین عجایب جهان و یکی از بزرگترین اکتشافات در تاریخ باستان شناسی در قرن بیستم، لشکر سفالین از زمان کشف شده، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در تعطیلات روز جهانی کارگر، گردشگران از سراسر جهان به موزه مقبره امپراطور «چین شی هوانگ» رفتند تا از ارتش زیرزمینی مشهور در جهان بازدید کنند.

  • 2023/05/17 09:52:14
  • GMT+08:00
  • /