چین پنجاه و ششمین ماهواره ناوبری بی دوئو را با موفقیت پرتاب کرد
2023/05/17 15:39:18

در ساعت 10:49 روز 17 مه، چین پنجاه و ششمین ماهواره ناوبری بی دوئو را با موشک حامل لانگ مارچ 3 در مرکز پرتاب ماهواره سی چانگ با موفقیت پرتاب کرد.

این ماهواره، یک ماهواره مدار ثابت کره زمین و اولین ماهواره پشتیبان پروژه بی دوئو 3 چین است که پس از ورود به مدار و انجام تست در مدار به سامانه ناوبری ماهواره ای بی دوئو متصل می شود.

این اولین پرتاب پس از شبکه سازی با چگالی بالا پروژه بی دوئو 3 در سه سال پیش است. پرتاب این ماهواره عملکرد و کارایی سرویس سیستم را بیش از پیش بهبود می بخشد، که برای ارتقای خدمات ویژه سیستم بی دوئو و پشتیبانی از کاربرد دامنه دار سیستم بی دوئو اهمیت زیادی دارد.

  • 2023/05/17 15:39:18
  • GMT+08:00
  • /