پاسخ نامه شی جین پینگ به دانشجویان آسیای مرکزی در دانشگاه نفت چین (پکن)
2023/05/16 09:48:35

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در روزهای اخیر به نامه دانشجویان آسیای مرکزی که در دانشگاه نفت چین (پکن) تحصیل می کنند، پاسخ داد و آنها را تشویق کرد که برای توسعه روابط بین چین و کشورهای آسیای مرکزی سهم‌ بزرگ‌تر داشته باشند.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد: چین و کشورهای آسیای مرکزی همسایه یکدیگرند و دوستی عمیق و سرنوشت مشترک دارند. در سال 2013، ابتکار ساخت مشترک «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» را در کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد دادم. ظرف 10 سال گذشته، روابط چین و آسیای مرکزی به مرحله جدیدی رسید و همکاری در زمینه‌های مختلف وارد مسیر سریع شده و برای مردم دو طرف رفاه فراهم آورد.

رئیس جمهوری خلق چین با تاکید بر این که میراث و توسعه روابط دوستانه بین چین و کشورهای آسیای مرکزی به نسل‌هایی از جوانان مشتاق و آینده‌دار نیاز دارد، افزود:  شما شاهدان، ذینفعان، سازندگان و ترویج کنندگان روابط چین و آسیای مرکزی هستید. امیدوارم که فعالانه در امور دوستی چین و کشورهای آسیای میانه شرکت و روح جاده ابریشم را ترویج کنید، روایات چین و آسیای مرکزی را بیان و به عنوان سفرای خوب دوستی و پل‌های همکاری خدمت کنید و برای ایجاد جامعه چین و آسیای مرکزی با سرنوشت مشترک سهم‌ شایانی داشته باشید.

اخیراً، دانشجویان کشورهای آسیای مرکزی در دانشگاه نفت چین (پکن) به شی جین پینگ نامه نوشته و شرایط زندگی خود را در چین توصیف و عزم خود را برای تحصیل پر تلاش، تقویت همکاری و مشارکت در ایجاد جامعه چین و آسیای مرکزی با سرنوشت مشترک، عنوان کردند.

  • 2023/05/16 09:48:35
  • GMT+08:00
  • /