دستگاه هوشمند شیردوشی
2023/05/16 12:21:36

دستگاه‌های مجهز به هوش مصنوعی کارایی مزرعه‌های لبنی را افزایش می‌دهند: تصاویری از گاوها در یک دستگاه شیردوشی چرخشی در یک مزرعه لبنی در وووی، در شمال غربی استان گانسو چین نشان می‌دهد.

یک گردنبند نظارت کننده به هر گاو متصل می شود تا اطلاعات مربوط به حیوان، از جمله دفعات نشخوار، وضعیت تغذیه و تعداد مراحل را ثبت کند. دامپزشکان می‌توانند به لطف انتقال بی‌درنگ داده‌ها، مراقب وضعیت شیردهی و سلامت گاوها باشند.

برچسب‌های گوش الکترونیکی نیز روشی عملی برای مدیریت و شناسایی گاوها مانند دادن شناسه به هر گاو ارایه می‌دهند.

  • 2023/05/16 12:21:36
  • GMT+08:00
  • /