افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین شهر شی‌آن چین و کشورهای حاشیه "کمربند و جاده"
2023/05/16 15:32:30

در روزهای اخیر، پرواز بین المللی شهر شی‌آن به عشق آباد پایتخت ترکمنستان برای اولین بار انجام شد.  18 مه اولین پرواز بین المللی شهر شی‌آن به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان نیز افتتاح خواهد شد. این نشان می دهد که شهر شی‌آن، نقطه شروع "جاده ابریشم باستانی"، به پوشش کامل مسیرهای مسافرتی به پنج کشور آسیای مرکزی دست خواهد یافت.

پرواز از شهر شی‌آن به ارومچی و عشق آباد از 13 مه به صورت رفت و برگشت در هر هفته آغاز می شود، سفر رفت هر شنبه و سفر برگشت هر یکشنبه است. پرواز از شی‌آن به اورومچی و دوشنبه از 18 مه هر پنجشنبه انجام می شود و پرواز برگشت هر جمعه خواهد بود.

از سال 2022، تحت حمایت اداره هواپیمایی غیرنظامی شمال غرب چین، تعدادی از شرکتهای هواپیمایی به تازگی چهار مسیر بین المللی آسیای مرکزی را از شهر شی‌آن به آستانه، آلماتی، بیشکک و تاشکند باز کرده یا از سر گرفته اند. با افتتاح دو مسیر دیگر آسیای مرکزی در این ماه، شی‌آن به پوشش کامل مسیرهای مسافرتی به پنج کشور آسیای مرکزی دست خواهد یافت.

  • 2023/05/16 15:32:30
  • GMT+08:00
  • /