چین برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان مشاغل کارآموزی فراهم می کند
2023/05/16 19:23:19

وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین و 9 سازمان دولتی دیگر روز دوشنبه به طور مشترک بخشنامه ای را در مورد افزایش مشاغل کارآموز برای جوانان از جمله فارغ التحصیلان دانشگاهی صادر کردند.

به گفته یکی از مقامات وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی، چین امسال قصد دارد کمتر از یک میلیون پست کارآموزی را برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که در طی دو سال پس از پایان تحصیل استخدام نشده اند، و همچنین سایر جوانان 16 تا 24 ساله ارائه دهد.

این مقام گفت که ادارات مربوطه دولتی کارفرمایان را تشویق خواهند کرد تا موقعیت های کارآموزی را در زمینه های مختلف مانند تحقیقات علمی، مهارت های فنی، مدیریت و خدمات اجتماعی برای رفع نیازهای متنوع جوانان فراهم کنند.

اگر کارآموزی در طول دوره آموزشی یا پس از آن استخدام شود، کارفرمایان باید با او قرارداد کار امضا کنند و حق بیمه اجتماعی او را پوشش دهند.

بر اساس این بخشنامه، برای افرادی که پس از دوره آموزشی استخدام نمی شوند، کشور حمایت مبتنی بر تقاضا را ارائه می دهد و برنامه های آموزش حرفه ای را برای کمک به آنها برای یافتن شغل یا راه اندازی کسب و کار توصیه می کند.

این بخشنامه همچنین می گوید که به کارفرمایانی که موقعیت های کارآموزی مربوطه را ارائه می دهند، یارانه اعطا خواهد شد.

  • 2023/05/16 19:23:19
  • GMT+08:00
  • /