افزایش چشمگیر تعداد قطارهای چین- اروپا و نقش برجسته کانال طلایی آسیا و اروپا
2023/05/15 10:28:45

در چهار ماهه اول سال 2023، تعداد قطارهای چین- اروپا (آسیای مرکزی) که از طریق بنادر راه آهن آلاشانکو و هورگوس شین جیانگ وارد و خارج می شوند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این

نشانگر افزایش تقاضای بزرگ  تجارت صادرات و واردات است.

تازه ترین آمار نشان می دهد که چهار ماهه اول سال جاری، 2129 قطار چین- اروپا (آسیای میانه) از طریق بندر آلاشانکو به چین ورود و خروج داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.82 درصد افزایش داشته است. 2485 قطار چین-اروپا (آسیای مرکزی) از طریق بندر راه آهن هورگوس در چین ورود و خروج داشته اند که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 14.8 درصد افزایش داشته و نقش "کانال طلایی" بین آسیا و اروپا به طور فزاینده ای برجسته شده است.

در سه ماهه اول سال 2023، ارزش کل واردات و صادرات تجارت خارجی شین جیانگ به 68.07 میلیارد یوان رسید و تعداد قطارهای چین- اروپا (آسیای مرکزی) نیز رکورد جدید تاریخی ایجاد کرده است که نقش مهمی در کمک به ساخت منطقه کلیدی اقتصادی جاده ابریشم و پیشبرد توسعه تجارت واردات و صادرات ایفا کرده است.

  • 2023/05/15 10:28:45
  • GMT+08:00
  • /