سه اصل پیشنهادی پکن برای روابط چین-اروپا چیست؟
2023/05/14 15:42:03

«چین گانگ» عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین روز جمعه سه اصل را برای حفظ توسعه پایدار روابط چین-اروپا با وجود وضعیت بین‌المللی گره خورده با تغییرات و ناآرامی‌ها، پیشنهاد کرد.

وی در کنفرانس خبری مشترک با «آنیکن هویتفلت» همتای نروژی خود در پاسخ به سوالی درباره چگونگی حفظ توسعه سالم روابط چین-اروپا، گفت: چین و اروپا دو قدرت جهانی با نفوذ، دو بازار گسترده و دو تمدن عظیم هستند. عمیقا از طریق این سفر احساس کردم که یک اشتیاق شدید از طرف اروپایی برای ارتقاء ارتباط، هماهنگی و پیشبرد همکاری متقابل سودمند با چین وجود دارد.

چین گانگ خواستار پایبندی به یک دیدگاه جهانی جامع شد.

وی گفت چین و اروپا باید از مسیرهای توسعه کشورهای مختلف که مورد انتخابت مردم این کشورهاست، حمایت کرده و به آنها احترام بگذارند. آنها باید مشترکا واکنشی مثبت به نگرانی‌های جهانی جامعه بین‌الملل نشان دهند.

چین گانگ خواستار پایبندی به یک دیدگاه مترقی تاریخی شد. به عقیده وزیر خارجه چین آنچه بیش از همه جامعه جهانی به آن احتیاج دارد توسعه صلح آمیز، انصاف و عدالت است.

وی با تقبیح ذهنیت جنگ سرد، هشدار داد که یک «جنگ سرد جدید» فقط فاجعه به بار خواهد آورد، شدیدا به منافع مردم چین، اروپا و بقیه جهان لطمه می‌زند و به شکل قابل توجهی چندجانبه گرایی و حکمرانی جهانی را تضعیف می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی چین همچنین گفت چین شریک اروپا در مواجهه با چالش‌های خطرناک است و آنچه چین به اروپا صادر می‌کند اطمینان به جای خطر است.

چین گانگ افزود: هم چین و هم اروپا قاطعانه با جدا شدن و شکستن زنجیره‌ها مخالفت می‌ورزند، باید مشترکا مسیر درست جهانی سازی اقتصاد را بپیمایند، هماهنگی سیاست کلان اقتصادی را بهبود بخشند، ظرفیت‌های همکاری را جستجو کنند، به درستی نگرانی‌های بزرگ یکدیگر را لحاظ نمایند و مشترکا ثبات و روان بودن زنجیره‌های صنعتی و تامین جهانی را حفظ کنند.

  • 2023/05/14 15:42:03
  • GMT+08:00
  • /