(ویدئو) تاثیر آموزه‌های مادر بر وفاداری آقای «شی» به کشور و مردم
2023/05/14 15:09:46

یک بیت باستانی چین می‌گوید: «نخ‌های در دستان مادرِ بافنده نهایتا بر تن پسر سرگردان خواهند بود». این بیت، مراقبت مادر از پسر که قرار است به مسافرت دور برود را بیان می‌کند.

ژانویه 1969 هنگامی که «شی جین پینگ» کمتر از 16 سال داشت طبق فراخوان رهبر آن زمان چین مبنی بر اینکه «جوانان باادب باید به روستاها بروند»، خود را برای عزیمت به دهکده «لیانگ جیاهه» استان «شاآن‎شی» واقع در شمال غرب چین آماده می‌کرد، مادرش «چی شین» کیفی برای او دوخت که روی آن تصویر یک طرح گلدوزی شده بود. وقتی شی جین پینگ لیانگ جیاهه را ترک می‌کرد، این کیف را به یادگار به همسایه خود داد. این کیف که به اندازه یک کف دست بود، دقیقا ماجرای نسخه امروزی آن بیت باستانی فوق است.

شی جین پینگ گفته است به نظرش، خانواده اولین کلاس بچه‌ها محسوب می‌شود و والدین نخستین معلمین فرزندان هستند. چگونگی این «کلاس خانواده» بر چگونگی شخصیت فرد در آینده تاثیر مستقیم دارد.

مادر شی جین پینگ همیشه از او خواسته تا نسبت به کشور و مردم متعهد باشد.او به شی جین پینگ گفت، وقتی به خوبی به وظایفت عمل کنی، این خود بزرگترین اطاعت از ماست و نشان می‌دهد که وظیفه خود را در قبال خانواده و خودت به خوبی انجام داده‌ای. شی جین پینگ در این راستا، در هر موقعیت شغلی که باشد، این حرف‌های مادرش را فراموش نکرده است.

  • 2023/05/14 15:09:46
  • GMT+08:00
  • /