راه‌اندازی دو مسیر هوایی بین «شی‌آن» و آسیای مرکزی
2023/05/14 14:50:21

 

شنبه 13 مه برابر با 23 اردیبهشت نخستین پرواز مسیر بین‌المللی از شهر «شی‌آن» مرکز استان «شاآن‌شی» به عشق‌‌آباد پایتخت ترکمنستان انجام شد. در عین حال، در 18 مه (28 اردیبهشت) مسیر بین‌المللی شی‌آن به دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز راه‌اندازی می‌شود.

پس از راه‌اندازی این دو مسیر به آسیای مرکزی، پوشش کامل مسیرها از شی‌آن به پنج کشور آسیای مرکزی محقق خواهد شد و تعداد مسیرهای مسافری بین‌المللی در فرودگاه شی‌آن به 16 مسیر و تعداد پروازها بین شی‌آن و آسیای مرکزی به 11 پرواز هفتگی خواهد رسید.

شی‌آن نیز به تنها شهری در چین تبدیل می‌شود که پروازها به هر پنج کشور آسیای مرکزی را دارد.

 

  • 2023/05/14 14:50:21
  • GMT+08:00
  • /