خیابان «ده هوا» در «جنگ جوئو»
2023/05/14 16:15:30

قدمت خیابان ده هوای شهر جنگ جوئو، استان هه نان واقع در مرکز چین به عنوان یکی از معروف ترین خیابان های خرید چین به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد. این منطقه تجاری در کنار میدان «آر چی» واقع شده است. در سال 2022، به دلیل ویژگی‌های متمایز محلی و قومی، نام این خیابان در فهرست مجموعه‌های گردشگری استانی وزارت فرهنگ و گردشگری چین قرار گرفت.

  • 2023/05/14 16:15:30
  • GMT+08:00
  • /