بازدید شی جین پینگ از شهر «شی جیا جوانگ»
2023/05/12 16:52:02

شی جین پینگ، دبیر کل حزب کمونست چین روز جمعه 12 مه از با سفر به شهر شی جیا جوانگ در استان هه بی، از موسسه تحقیقات گروه فناوری الکترونیک چین((CETC  و سالن نمایشگاه برنامه‌ریزی پارک بین‌المللی زیست پزشکی این شهر بازدید کرد تا از نزدیک از وضعیت تحقیق، توسعه و تولید این شرکت و توسعه صنعت زیست پزشکی شی جیا جوانگ مطلع شود.

  • 2023/05/12 16:52:02
  • GMT+08:00
  • /