خودکفایی بیش از صد در صدی غله چین
2023/05/12 10:24:24

روز پنج شنبه 11 مه، در نشستی خبری مسئول اداره ملی ذخایر غلات و مواد به تشریح وضعیت تضمین امنیت غذایی چین پرداخت.

از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، توانایی تضمین تولید غلات چین پیوسته قوی‌تر شده است. در حال حاضر، نرخ خودکفایی غله چین بالای 100 درصد است و میزان سرانه غله 483 کیلوگرم است که بالاتر از خط امنیت غلات 400 کیلوگرمی در جهان است. سطح زیر کشت غلات چین در حدود 11 میلیون و 667 هزار هکتار حفظ شده و 6 میلیون و 667 هزار هکتار زمین کشاورزی با استاندارد بالا نیز ساخته شده است. با ادامه اجرای دور جدید اقدامات ارتقای ظرفیت تولید غلات، پایه و اساس تولید غلات چین مستحکم تر خواهد شد.

چونگ لیانگ، معاون کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و رئیس اداره ملی ذخایر غلات و مواد گفت: امروز چین از نظر توانایی تضمین عرضه قوی‌تر شده و مقیاس و ساختار ذخایر غلات دولت همچنان در حال بهینه‌سازی است. ذخایر غلات و روغن در مناطق اصلی و مناطق بازارهای با نوسان در 36 شهر بزرگ و متوسط به بیش از 15 روز رسیده و قابلیت کنترل و تضمین وضعیت اضطراری افزایش یافته است. همچنین خرید سالانه 400 میلیارد کیلوگرم غله توسط مؤسسات مختلف به حافظت مؤثر از منافع کشاورزان منجر شده است.

علاوه بر این، چین به مدرن‌سازی امکانات لاجیستیک و ذخیره غلات ادامه می دهد. انبارهای غلات چین نزدیک به 700 میلیون تن ظرفیت ذخیره دارند و شرایط ذخیره به طور کلی به سطح پیشرفته جهانی رسیده و شبکه لجستیک غلات کاملتر شده است.

  • 2023/05/12 10:24:24
  • GMT+08:00
  • /