بازدید شی جین پینگ از شهر چانگ جوئو
2023/05/11 21:19:08

روز پنج‌شنبه 11 مه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین از مزارع گندم، منطقه بندری ذغال سنگ هوانگ هوا شهر چانگ جوئو استان هه بی در مرکز چین بازدید کرد و از روند صنعتی شدن کشاورزی، توسعه و مدیریت این بندر مطلع شد.  

  • 2023/05/11 21:19:08
  • GMT+08:00
  • /