بازدید شی جین پینگ از یکی از واحدهای مسکونی منطقه جدید شیونگ‌آن
2023/05/10 21:24:15


 

صبح روز چهارشنبه 10 مه، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به منظور تحقیق و بررسی، از واحد مسکونی نان‌وینینگ، ناحیه رونگ‌دونگ، منطقه جدید شیونگ‌آن بازدید کرد. این واحد مسکونی دارای 8 محله است که در نوامبر سال 2021 بنا شده و  در حال حاضر 7380 ساکن در این واحد زندگی می کنند؛  درصد سکونت این محل 72.58 دردصد است.

این واحد مسکونی با کارکرد خدمات رسانی به مردم، 45مورد سرویس دولتی و خدمات رفاهی ارائه می دهد. داروخانه، میدان میوه و تره بار، مهدکودک، پست محله و سایر امکانات در دسترس است. ساکنان محله همچنین از خدمات عمومی با کیفیت بالا مقابل درب منزل خود بهره مند می شوند.

 

  • 2023/05/10 21:24:15
  • GMT+08:00
  • /