اعضای اتحادیه جوانان کمونیست چین به ۷۳.۵۸ میلیون نفر رسید
2023/05/09 16:26:49

طبق آماری که کمیته مرکزی اتحادیه جوانان کمونیست چین، (CYLC)  چندی پیش منتشر کرد، اتحادیه جوانان کمونیست چین، تا پایان دسامبر 2022 بیش از 73.58 میلیون عضو در سراسر کشور دارد.

  • 2023/05/09 16:26:49
  • GMT+08:00
  • /