احداث قوی‌ترین تلسکوپ تصویربرداری رادیویی خورشیدی جهان توسط چین
2023/05/09 16:36:40

 انتظار می رود بزرگ ترین و قوی ترین تلسکوپ تصویربرداری رادیویی خورشیدی جهان که در شهرستان دائوچنگ در استان سی چوان در جنوب غربی چین قرار دارد، با بیش از 300 آنتن که قبلا راه اندازی شده، به طور آزمایشی به کار گرفته شود. این تلسکوپ که در ارتفاع بیش از 3800 متری از سطح دریا قرار دارد، برای نظارت بر فعالیت های خورشیدی و پیش بینی و صدور هشدار در مورد آب و هوای فضایی ساخته شده است.

  • 2023/05/09 16:36:40
  • GMT+08:00
  • /