چهار فصل شیانگ جیانگ
2023/05/06 10:06:20

شیانگ یانگ در شرق کوه چین لینگ و شمال رودخانه یانگ تسه قرار دارد. در فصل زمستان در سرزمین‌های بیابانی حیوانات پنهان می‌شوند، اما فعالیت های کشاورزی با وجود سرمای هوا متوقف نمی‌شود. کشاورزان پرتلاش شیانگ یانگ با شناختی که از طبیعت دارند، منشا زندگی و حیات در زمین را کشف می‌کنند.

  • 2023/05/06 10:06:20
  • GMT+08:00
  • /