(ویدئو) بهانه گیری رسانه های غربی/اینبار جمعیت چین
2023/05/03 15:12:57

هر چه سرعت پیشرفت چین در معادلات جهانی بیشتر می شود، رسانه های غربی دست به دامن بهانه جویی های بیشتر برای انحراف افکار عمومی جهان از این پیشرفت می شوند. تلاش اخیر این رسانه ها بر القای سقوط اقتصادی چین بر اثر کاهش جمعیت این کشور است. دیدگاهی ساده لوحانه که موفقیت اقتصادی چین را صرفا ناشی از جمعیت این کشور می داند.

همین رسانه های غربی چهل سال پیش، جمعیت عظیم چین در آن زمان را بار سنگینی برای این کشور و باعث عقب افتادگی اقتصادی چین می دانستند.

تحلیلگران حوزه توسعه، تعیین مسیر صحیح توسعه از سوی حزب حاکم چین را عامل موفقیتهای اقتصادی چین می دانند. عاملی که اکنون الگوی سیاستهای اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله کشور هند شده است . اما رسانه های غربی با نادیده گرفتن سیاستهای موفق چین، سیاستهای جمعیتی هند را در بوق و کرنا کرده و آن را ناباورانه، عامل پیش دستی هند از چین می دانند.  در حالی که خود نارندا مودی نخست وزیر هند در سال 2019 به انفجار جمعیتی در کشورش اعتراف و با نگرانی اظهار کرد: "اگر مردم تحصیل کرده و سالم نباشند، نه خانواده‌ها خوشبخت می‌شوند و نه کشور."

اکنون آمارها نشان می دهد که جمعیت چین دچار کاهش شده است. گرچه ژاپنیها در سال 2009 و آلمانیها در سال 2020 کاهش جمعیت را تجربه کردند اما هر گز مستمسک رسانه های غربی با عناوینی چون سقوط و نابودی اقتصاد قرار نگرفتند.

در حال حاضر، چین نزدیک به 900 میلیون نیروی کار دارد و هر سال 15 میلیون نفر به آن اضافه می شود. وجود منابع انسانی فراوان همچنان از مزایای برجسته چین است. مهمتر از آن، چین بیش از 240 میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی دارد و میانگین دوران تحصیلی نیروهای کار جدید نیز به 14 سال رسیده است. این موارد نشان می‌دهد که «برتری جمعیتی چین» نه تنها از بین نرفته بلکه «برتری ناشی از جمعیت مستعد» چین همچنان در حال شکل گیری است و چین برای توسعه همچنان از سرمایه انسانی کافی برخوردار است.

ضمنا چین از مرحله توسعه مبتنی بر جمعیت وارد مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری شده و بزودی با صنایع نیازمند به نیروی کار فراوان  خداحافظی کرده و به سطوح بالاتر زنجیره تامین و زنجیره صنعت جهانی خواهد رفت.

بدیهی است چشم انداز توسعه چین، نه تنها مبتنی بر شاخص جمعیت بلکه وابسته به شاخص رشد اقتصادیست که در سه ماهه اول سال جاری میلادی، میزان آن به 4.5 درصد رسیده که فراتر از انتظار تحلیلگران اقتصادیست.

چین در واکنش به تغییرات ساختاری جمعیت مانند سالمند شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، در حال اجرای «راهبرد پاسخگویی به پیری جمعیت» است و علاوه بر تشویق خانواده ها به داشتن سه فرزند، سیاستهای موثری را برای پشتیبانی از این راهبرد اجرا کرده است.

  • 2023/05/03 15:12:57
  • GMT+08:00
  • /