برگزاری سمپوزیوم انتشار کتاب «همراه با غوتی برای آشنایی با چین» در افغانستان
2023/05/02 16:44:33

سمپوزیوم انتشار کتاب «همراه با غوتی برای آشنایی با چین» روز 30 آوریل (10 اردیبهشت) مشترکاً توسط مرکز امور آسیا و آفریقای رادیو و تلویزیون مرکزی چین و گروه رسانه‌ای «اکسوس» افغانستان در کتابفروشی اکسوس در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد.

کتاب «همراه با غوتی برای آشنایی با چین» توسط خانم «چن جونگ» (نام سایبری غوتی)، خبرنگار بخش زبان پشتو رادیو و تلویزیون مرکزی چین و «صفی الله ناصری»، نویسنده افغانستانی نوشته شده است.

این کتاب به معرفی ساخت مشترک «ابتکار کمربند و جاده» و وضعیت مبادلات چین و افغانستان در دوره جدید و همچنین دستاوردهای توسعه چین در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، توسعه روستاها و حفاظت از محیط زیست پرداخته و چین باز، فراگیر و با رشد سریع را شرح می‌دهد.

صفی الله ناصری، نویسنده سرشناس افغانستان و سرپرست کتابفروشی اکسوس در این سمپوزیوم گفت که هدف از این رویداد تعمیق درک متقابل بین دو ملت است. کتاب زبان پشتو «همراه با غوتی برای آشنایی با چین» که اخیراً در افغانستان منتشر شده، دریچه‌ای را به روی خوانندگان خواهد گشود. از طریق این کتاب، خوانندگان افغانستان درک بهتری از چین و دستاوردهای توسعه‌ای که چین در عرصه‌های مختلف در دوره جدید به دست آورده، خواهند داشت و از آن بهره مند خواهند شد.

«حقمل یاسر» مقامی از دفتر اسناد استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان گفت که افغانستان و چین سابقه بیش از دو هزار سال تبادلات دوستانه و دوستی عمیق سنتی دارند. چین دستاوردهای چشمگیری در توسعه داشته و مدرنیزاسیون به سبک چینی توسط کشورهای بیشتری به رسمیت شناخته شده است. کشورهای سراسر جهان، از جمله افغانستان، می‌توانند از تجربه توسعه چین در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیاموزند.

  • 2023/05/02 16:44:33
  • GMT+08:00
  • /