حجم اقتصاد دیجیتالی چین در سال ۲۰۲۲ به ۵۰.۲ تریلیارد یوان رسید
2023/05/01 15:22:18

طبق گزارش توسعه چین دیجیتال (۲۰۲۲) که چندی پیش در ششمین نشست عالی سازندگی چین دیجیتال منتشر شد، حجم اقتصاد دیجیتالی چین در سال ۲۰۲۲ به ۵۰.۲ تریلیارد یوان رسید که در مقام دوم در جهان قرار دارد. سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی چین به ۴۱.۵ درصد ارتقا یافته و به نیروی محرکه قوی برای رشد اقتصاد چین تبدیل شده است.

در ششمین نشست عالی سازندگی چین دیجیتال در شهر  «فو جوئو»، فناوری‌ها و محصولات جدید رونمایی شد و بسیاری قراردادها درباره اجرای پروژه‌های مهم و بزرگ اقتصاد دیجیتال منعقد شد. این در حالی است که در حاشیه این نشست ۲۰ پنل در زمینه‌هایی چون منابع داده، امور اداری دیجیتالی و مدیریت دیجیتالی برگزار شد. 

بر اساس آمار کمیته توسعه و اصلاحات استان «فو جیان»، در نشست یاد شده ۶۰۶ پروژه مربوط به اقتصاد دیجیتال با سرمایه گذاری ۳۳۵.۷ میلیارد یوان تایید شده و میانگین سرمایه گذاری هر پروژه نسبت به دوره قبلی نشست ۳۰ درصد افزایش یافته است.

  • 2023/05/01 15:22:18
  • GMT+08:00
  • /