چین دومین ماهواره دار برتر جهان
2023/04/30 10:32:56

بر اساس آمارهای اداره ملی امور فضایی چین، در حال حاضر چین با داشتن 300 ماهواره به وزن 300 کیلوگرم در مدار زمین، دومین کشور از نظر داشتن ماهواره های فعال در مدار زمین است.

  • 2023/04/30 10:32:56
  • GMT+08:00
  • /