وزارت خارجه چین: محدودسازی صادرات به چین به اسم کاهش وابستگی سازنده نیست
2023/04/29 15:22:24

«مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه گفت هیچ بعد سازنده‌ای در خصوص محدودیت صادرات به چین به اسم کاهش وابستگی وجود ندارد. 
وی در کنفرانس خبری اعلام کرد: همکاری اقتصادی و تجاری به صورت متقابل سودمند است و چین یک بازار مهم برای نیمه‌رساناها محسوب می‌‌شود. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین تاکید کرد که چنین اقداماتی فقط به آسیب زدن به دیگران و همچنین خود و اختلال در زنجیره‌های صنعتی و تامین جهانی منجر خواهد شد. 
مائو افزود: امیدواریم کشورهای مرتبط به قوانین اقتصادی بازار احترام بگذارند، مقررات را رعایت کنند، فقط به منافع خود فکر نکنند و با چین همکاری کنند تا از نظم تجاری و اقتصادی بین‌الملل حفاظت شده و یک اقتصاد جهانی باز به وجود آید.

  • 2023/04/29 15:22:24
  • GMT+08:00
  • /