چین: برخی کشورها با محدود کردن صادرات خود به چین به نام کاهش وابستگی در نهایت به دیگران و خودشان آسیب می رسانند
2023/04/28 16:38:23

روز جمعه بیست و هشتم آوریل، مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین ریاست یک کنفرانس مطبوعاتی را بر عهده داشت و در پاسخ یکی از خبرنگاران در مورد بررسی های دولت آلمان برای محدودیت صادرات مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت نیمه هادی ها به چین گفت که همکاری اقتصادی و تجاری به نفع دو طرف است. چین بازار مهم نیمه رساناها در جهان است. محدود کردن صادرات به چین از سوی برخی کشورها به نام کاهش وابستگی در نهایت به خودشان و دیگران آسیب خواهد رساند و بر ثبات زنجیره صنعتی سراسر جهان تاثیر می گذارد. چین به این کشورها توصیه می‌کند که به قوانین اقتصادی بازار احترام بگذارند، از لحاظ حفظ قوانین و منافع خود، به اتفاق چین به حفاظت از نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی و ترویج ایجاد یک اقتصاد جهانی باز بپردازند.

  • 2023/04/28 16:38:23
  • GMT+08:00
  • /