رستوران کباب جالب در چونگ چینگ
2023/04/27 09:55:21

یک رستوران کباب در چونگ چینگ در جنوب غربی چین، 13 لوله سیمانی عظیم را به شکل خلاقانه ای به کار گرفته و آن ها را به 13 اتاق مستقل تبدیل کرده است. در هر لوله سیمانی با قطر 2.6 و طول 2 متر، 4 نفر می توانند برای صرف غذا بنشینند.

  • 2023/04/27 09:55:21
  • GMT+08:00
  • /