احداث ایستگاه فضایی زمینی
2023/04/26 14:50:40

«ایستگاه فضایی زمینی» چین اخیرا در هاربین، استان هی لونگ جیانگ در شمال شرقی چین به بهره برداری آزمایشی رسید. سکوی آزمایشی علوم و فناوری فضایی در مقیاس بزرگ زمینی دارای قابلیت شبیه سازی 9 عامل محیطی فضایی مانند پلاسما، خلاء، تابش ذرات و تابش الکترومغناطیسی خورشیدی است.


  • 2023/04/26 14:50:40
  • GMT+08:00
  • /