تولید شش قلوی ببر سفید در استان هه نان
2023/04/26 14:54:40

 شش قلوی بامزه و دوست داشتنی ببر سفید اخیرا در استان مرکزی چین، هه نان پادشاهی حیوانات، به دنیا آمدند. این یک اتفاق نادر برای این حیوان حفاظت شده ملی در سطح بالا است که معمولا یک تا 4 توله در هر بار به دنیا می آورد. شش قلوها در وضعیت خوبی قرار دارند و انتظار می رود که مردم بتوانند اواخر ماه آوریل از این توله ها شامل دو توله نر و چهار ماده بازدید کنند.

  • 2023/04/26 14:54:40
  • GMT+08:00
  • /