عطر خوش چای در مسیر احیای روستا
2023/04/24 15:54:11

شهر فوآن خاستگاه یکی از مهشورترین انواع چای قدیمی چین با نام تان یانگ گونگ‌فو است. بیش از 200 کیلومتر مربع باغ چای در این شهر وجود دارد که ارزش کل تولید آن به 10 میلیارد یوان می‌رسد و 40 درصد از درآمد سرانه کشاورزان آن از طریق کشت چای کسب می‌شود.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، همواره به چای به عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی چین اهمیت زیادی می‌دهد. او هنگامی که در حزب کمونیست استان فوجیان مشغول به کار بود،  چهار بار از دهکده تان‌یانگ بازدید کرد و پیشنهاد داد که " باید با اهمیت دادن به چای ویژه این روستا و محافظت، توسعه و استفاده خوب از آن، به بهترین شکل چای تان یانگ گونگ‌فو به سراسر کشور و جهان عرضه و صادر شود."

امروزه بیش از 3 کیلومتر باغ چای در این دهکده وجود دارد که ارزش آن نزدیک به 5 میلیارد یوان است.

  • 2023/04/24 15:54:11
  • GMT+08:00
  • /