چین و فیلیپین بر تقویت دوستی و همکاری دو کشور تاکید کردند
2023/04/23 15:57:19

چین گانگ وزیر خارجه چین روز شنبه ۲۲ آوریل در دیدار با انریکه مانالو همتای فیلیپینی خود در مانیل اعلام کرد: احترام متقابل، دوستی، عملی ساختن تعهدات و همکاری برد- برد با منافع اصلی دو کشور منطبق است نیز باید از تجربیات و درس‌های گذشته عبرت گرفت.

وزیر خارجه چین از فیلیپین خواست با درنظر گرفتن صلح و ثبات و منافع اصلی مردم دو کشور، به طور مطلوب با مسایل مربوط به تایوان و دریا برخورد کند.

وی همچنین از طرف فیلیپین خواست که به ملاحظات منطقی چین توجه کرده و ضمن احترام به حق حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی چین، بر تعهد خود مبنی بر استقلال راهبردی و بی طرف بودن خود پایبند باشد.

وزیر خارجه چین همچنین تکمیل سازوکار ارتباطات برای سامان دادن مسایل دریایی را پیشنهاد کرد تا اوضاع به طور مطلوب مدیریت شود.

انریکه مانالو وزیر خارجه فیلیپین نیز در این دیدار با بیان ثمرات تبادلات و همکاری دو کشور اظهار داشت: مساله تایوان از امور داخلی چین است و کشورش همانند گذشته ضمن پایبندی بر سیاست چین واحد، استقلال راهبردی خود را حفظ کرده و از هیچ طرفی پشتیبانی نمی کند.

وزیر خارجه فیلیپین همچنین یادآوری کرد که کشورش مایل است با تقویت رایزنی با مسایل دریایی برخورد کند تا از تاثیرگذاری این مسایل در روابط کلی دو کشور پرهیز و صلح و شکوفایی منطقه حفظ شود. 

  • 2023/04/23 15:57:19
  • GMT+08:00
  • /