معاون وزیر امور خارجه چین مراتب اعتراض چین را به سفیر کره جنوبی در چین راجع به اظهارات اشتباه رهبر کره جنوبی درباره تایوان ابلاغ کرد
2023/04/23 10:25:14

به گزارش سایت اینترنتی وزارت امور خارجه چین، 20 آوریل سون وی دونگ معاون وزیر امور خارجه چین مراتب اعتراض چین را به چونگ جائه هو، سفیر کره جنوبی در چین در رابطه با اظهارات اشتباه رهبر کره جنوبی در مورد موضوع تایوان، ابلاغ کرد.

سون گفت که رئیس جمهور یون سوک یول چند روز پیش در مصاحبه ای گفت که موضوع تایوان صرفاً یک موضوع بین چین و تایوان نیست، بلکه مانند مسئله کره شمالی یک مسئله جهانی است که از سطح منطقه فراتر می رود. اظهارات فوق کاملا غیرقابل قبول است و چین نگرانی جدی و نارضایتی شدید خود را در این باره ابراز می کند.

وی خاطرنشان کرد که تنها یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین چین است. موضوع تایوان صرفاً از امور داخلی چین و هسته اصلی منافع اصلی چین است، حل مسئله تایوان به عهده خود مردم چین است و به هیچ نیرویی برای مداخله در آن اجازه نمی دهد. علت اصلی وخامت اوضاع در تنگه تایوان، فعالیت‌های جدایی‌طلبانه نیروی تجزیه طلب تایوان با حمایت و همدستی نیروهای خارجی است. رهبر کره جنوبی هیچ اشاره ای به اصل چین واحد نکرد، اما مسئله تایوان را با موضوع شبه جزیره کره یکی دانست. هر دو کره شمالی و جنوبی کشورهای مستقلی هستند که به سازمان ملل متحد پیوسته اند. اما این یک واقعیت مشهوداست که موضوع شبه جزیره کره و مسئله تایوان از نظر ماهیت کاملاً متفاوت است و اصلاً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. ما از کره‌ جنوبی می خواهیم که روح بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و کره جنوبی را به طور واقعی رعایت کند، بر اصل چین واحد پایبند باشد و در گفتار و رفتار در مورد موضوع تایوان محتاطانه عمل کند.

سفیر کره جنوبی در چین گفت که کره جنوبی همواره به اصل چین واحد احترام می گذارد و این موضع تغییر نکرده است.


  

  • 2023/04/23 10:25:14
  • GMT+08:00
  • /